انیمیشن LOU نامزد اسکار بهترین انیمیشن کوتاه


انیمیشن شش دقیقه ای LOU به کارگردانی دیو مولینز که در پیکسار و والت دیزنی تهیه شده را در هفدانگ ببینید. این انیمیشن یکی از پنج نامزد نهایی بهترین انیمیشن کوتاه اسکار ۲۰۱۸ است. www.hafdang.com

شاید ویدیوهای زیر را نیز بپسندید!