زنده ماندن معجزه آسای یک مرد پس از افتادن به زیر مترو

دسته‌بندی حوادث
تاریخ انتشار 5 اسفند 1398

یک مرد ۴۳ ساله در ایالت بنگال غربی هند هنگام سوار شدن مترو، پایش سر خورد و به زیر واگن افتاد. در همین موقع قطار راه افتاد و این مرد را چند متری با خود کشید.یک مامور مترو با اقدام به موقع خود توانست جان این مرد را نجات دهد.

شاید ویدیوهای زیر را نیز بپسندید!